Gamle Agder-bilder
                                                                                                                                    
                                                                                  
Tilbake til  Startsiden

 


    
Holt kirke
    Feragen og Holt skolemuseum
   
170 år lærerutdanning 
    Fotoårbøkene 1966 - 68
    Fotoårbøkene 1975 - 77
Bispene i Kristiansand
    
Teknologiens historie på Agder

Butikker  1900
(Shops)
Industri og bank 1900                       
Bispene før 1900. 
(Bishops before - )
Kristiansand på kartet  
 
( - on the map)
Gatene i gamle Kristiansand  
    
del 1.  og del 2.  (Streets in old Kristiansand)
Kvadraturen
Havnen
, i Kristiansand  
(Harbour, Kr.)
Transporthistorie
Arbeidsbilder 
fra Agder
(Work)
Varierte bilder

Byprospekter
 (Old town drawings)
Gamle Grimstad
Tønnevolds rederi
Kystartilleriet ved Agder-kysten
Marinehistorie sett fra Agder

Sjømerker veiviser og kulturminner

Sjømerker Arendalskysten
Herwa plast
Reddalskanalen
Politihistoriske bilder
Sørlandets Tekniske Skole

 

              Tilbake til  Start