Artikler og tekster


Agderkultur.no støttes av
    Aust-Agder Fylkeskommune
    Vest-Agder Fylkeskommune
    Arendal kommune
    Kristiansand kommune
    Spareskillingsbankens Skillingsfond

 


Aarek, Wilhelm: 1936 - 1964
Austad, Tore: Gabriel Scott. (Akademiårboka 2006)

Grelland, Hans E.: Rommets gåte. (2005)
Hem, Per E.: Jørgen Løvland. (2005)

Hanisch, Thor Einar: Glimt fra Agder Akademis historie

Hanisch, Thor Einar: Hallgeir Furnes 100 år

Jahr, Ernst Håkon: Fra Holt til UiA

Jakobsen, Karsten: Akademiene  ( 2003)

Lauvdal, Torunn: UiAs framtid

Slettebø, Torvald: Tror du alt du ser? 
Slettebø, Torvald Slettebø: Kunstfag,
         formingsoppgaver 1,
         formingsoppgaver 2.
Slettebø, Torvald: Skolereform i Oxfordshire
Slettebø, Torvald:  Klasserommet som l
æringsmiljø
Sætre, Tor Oskar: Kristian Birkeland og Sam Eide. (2005)
Thon, Jan Holljen: Henrik Wergeland (2008)Tilbake til Start